แจ้งโอนย้ายเว็บไซต์

/แจ้งโอนย้ายเว็บไซต์
แจ้งโอนย้ายเว็บไซต์ 2017-02-19T06:16:27+00:00

แบบฟอร์มแจ้งการโอนย้ายเว็บไซต์/เพิ่มผู้ดูแล

เพียงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาดำเนินการภายใน 24-48 ชม .

บริษัท/องค์กร *

เว็บไซต์ *

ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ/ผู้มีสิทธิ์ในโดเมน *

โทรศัพท์ *

มือถือ *

อีเมล์ *

เลือกประเภทที่ท่านต้องการ *

- ขอรหัส FTP เว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลเข้าถึง code โดยบุคคลอื่น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์)

- โอนย้ายเว็บไซต์/ขอรหัสการโอนย้าย/ยกเลิกบริการ หมายถึง เปลี่ยนผู้ให้บริการใหม่ (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันระบบเว็บไซต์)

- แจ้งเพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแลเว็บไซต์ หมายถึง เพิ่มผู้เข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์

- แจ้งขอรหัสเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หมายถึง ไม่สามารถติดต่อ เอเจนซี่,ตัวกลาง,โปรแกรมเมอร์ ที่สั่งซื้อได้ ต้องการยืนยันความเป็นเจ้าของ

เงื่อนไขการโอนย้าย/เพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแล/เจ้าของเว็บไซต์
ยอมรับ

สอบถามขั้นตอน