บ.ไบโอนิค ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม การอบรมหลักสูตร “รู้บัญชี รุ้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน”

//บ.ไบโอนิค ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม การอบรมหลักสูตร “รู้บัญชี รุ้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน”

บ.ไบโอนิค ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม การอบรมหลักสูตร “รู้บัญชี รุ้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน”

หอการค้าไทย อบรมหลักสูตร ” รู้บัญชี รุ้ภาษี มีกำไรที่ยั่งยืน “
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น..
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
By | 2016-12-09T00:46:51+00:00 October 6th, 2016|พัฒนาบุคลากร|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment